Подкрепи изграждането на първия
семеен център в Помощ на
недоносените бебета


ДАРИ СЕГА КАЛЕНДАР

Защо семеен център?

Станете част от новия проект на фондация “Нашите недоносени деца” - изграждане на първия център, където семействата на недоносените деца да намерят комплексна подкрепа от квалифицирани специалисти.

  • Посрещане на нуждите на семейството след преждевременното раждане. Кризисна интервенция.
  • Подкрепа на връзката между родителите и бебето. Тази връзка е ключова за емоционалното, социално, когнитивно и поведенческо развитие на детето.
  • Превенция на изоставянето на недоносени бебета
  • Изграждане на подкрепяща социална среда, в която недоносените деца ще могат да развият пълния си потенциал чрез съвместна работа с квалифицирани психолози, логопеди и др. специалисти.
  • Превенция на преждевременното раждане при жени в риск.

Предизвикателства

Недоносените деца са изправени пред редица предизвикателства, не само по отношение на своето здравословно състояние, но и по отношение на своята социална адаптация и психо-емоционално развитие. За да пораснат здрави и щастливи, те имат нужда от нашата подкрепа.
 

ключови факти

Социални услуги

Квалифицирани специалисти с опит в работата с недоносени деца и техните семейства ще работят в посока осигуряване на необходимата подкрепа, както за децата, така и за техните родители.
 

Комплексна подкрепа за детско развитие

Комплексна подкрепа за детско развитие

Недоносените деца са с многократно по-висок риск от съпътстващи емоционални, социални, поведенчески и обучителни проблеми. Те са 4 пъти по-застрашени от останалите да отключат психично разсройство.

Около 40% от недоносените деца страдат от проблеми в развитието. Квалифицирани специалисти по детско развитие ще осигурят комплексна подкрепа за развитието на децата, родени твърде рано.

Социални услуги

Психологическа подкрепа

След раждането на недоносено дете, семействата изпадат в безтегловност от липсата на адекватна информация и разбиране за това, което се случва с детето им и това, което предстои.

Семейният център на фондация "Нашите недоносени деца" ще осигури подкрепа на тези семейства, за да минат по-лесно през един от най-трудните моменти в живота си.

Социални услуги

Информационно осигуряване

Един от най-сериозните проблеми, пред които са изправени родителите е липсата на достатъчно информация, както по-време на болничния престой на детето, така и след изписването му.

Фондация “Нашите недоносени деца” работи активно в посока осигуряване на проверена и медицински достоверна информация.

Календар 2016 - Фондация Нашите недоносени деца

ПОРЪЧАЙ КАЛЕНДАР СЕГА

10 лв/ бр. Формат А3, 13 листа,
Доставка за сметка на получателя
Фондация Нашите недоносени деца

Даренията, набрани от разпространение на нашия благотворителен календар ще бъдат използвани за изграждане на първия семеен център, фокусиран върху нуждите на недоносените деца и техните семейства.

Сърдечно ви благодарим за това, че ни подкрепяте!

Екипът на
фондация “Нашите недоносени деца”