2011-05-27 20:01:48

Конференция на тема "Майчино здравеопазване и грижа за новородените - хармонизиране с европейските практики"

Евродепутат Мария Габриел в сътрудничество с Фондация "Нашите недоносени деца" организира Международна конференция "Майчино здравеопазване и грижа за новородените - хармонизиране с европейските практики", която ще се проведе на 7 юни 2013, 10:00-13:00 ч, в Кемпински хотел Зографски, адрес: София, бул. Джеймс Баучер № 100. Целта на конференцията е да се отговори на голямото предизвикателство, пред което Европа е изправена по отношение на майчиното здравеопазване и грижа за новороденото и насърчи превръщането му в приоритет на политиките за общественото здраве на всички европейски правителства. Базирана на Бялата книга на EFCNI за майчино здравеопазване и болнична и след-болнична грижа за новороденото: С грижа за утрешния ден, конференцията ще търси препоръки за това какво може да се подобри в европейските здравни системи, включително необходимостта от разработване на висококачествени европейски стандарти за превенция, лечение и дългосрочна грижа; засилена подкрепа на научни изследвания, образование и обмен; както и достъпна и целева информация и подкрепа за родителите.На събитието ще участват утвърдени експерти в майчиното здравеопазване и грижа за новороденото. За нас е удоволствие да споделим с вас официалната покана на конференцията. Скоро очаквайте програмата на събитието. Потвърждение за вашето участие в конференцията можете да изпратите на адрес info@premature-bg.com не по-късно от 31 май 2013 г.,…
Страница 2 от 2


Банер

Семеен Център "Малки чудеса"

комплексна подкрепа с грижа за
ранното детско развитие

Семеен Център Малки Чудеса

гр. София, ул. “Майор Димитър Думбалаков” 38, ет. 4 и 5 | тел. 0887 545 446