Банери

 

100x100-4
1. 100 x 100px
статичен
100x100
2. 100 x 100px
статичен
100x100-2
3. 100 x 100px
статичен
100x100 animated
4. 100 x 100px
анимиран
100x100-3
5. 100 x 100px
статичен
         
 1. 100 x 100px (статичен) - http://premature-bg.com/images/banners_download/100/100x100-4.jpg
 2. 100 x 100px (статичен) - http://premature-bg.com/images/banners_download/100/100x100.jpg
 3. 100 x 100px (статичен) - http://premature-bg.com/images/banners_download/100/100x100-2.jpg
 4. 100 x 100px (анимиран) - http://premature-bg.com/images/banners_download/100/100x100_animated.gif
 5. 100 x 100px (статичен) - http://premature-bg.com/images/banners_download/100/100x100-3.jpg

 

150x150-1
1. 150 x 150px
статичен
150x150-2
2. 150 x 150px
статичен
150x150-3
3. 150 x 150px
статичен
150x150-4
4. 150 x 150px
статичен
150x150
5. 150 x 150px
анимиран
         
 1. 150 x 150px (статичен) - http://premature-bg.com/images/banners_download/150/150x150-1.jpg
 2. 150 x 150px (статичен) - http://premature-bg.com/images/banners_download/150/150x150-2.jpg
 3. 150 x 150px (статичен) - http://premature-bg.com/images/banners_download/150/150x150-3.jpg
 4. 150 x 150px (статичен) - http://premature-bg.com/images/banners_download/150/150x150-4.jpg
 5. 150 x 150px (анимиран) - http://premature-bg.com/images/banners_download/150/150x150.gif

 

200x200
1. 200 x 200px
статичен
200x200-2
2. 200 x 200px
статичен
200x200-3
3. 200 x 200px
статичен
200x200-4
4. 200 x 200px
статичен
       
200x200-2
5. 200 x 200px
анимиран
4
6. 200 x 200px
анимиран
5
7. 200 x 200px
анимиран
 1. 200 x 200px (статичен) - http://premature-bg.com/images/banners_download/200/200x200.jpg
 2. 200 x 200px (статичен) - http://premature-bg.com/images/banners_download/200/200x200-2.jpg
 3. 200 x 200px (статичен) - http://premature-bg.com/images/banners_download/200/200x200-3.jpg
 4. 200 x 200px (статичен) - http://premature-bg.com/images/banners_download/200/200x200-4.jpg
 5. 200 x 200px (анимиран) - http://premature-bg.com/images/banners_download/200/200x200-2.gif
 6. 200 x 200px (анимиран) - http://premature-bg.com/images/banners_download/200/4.gif
 7. 200 x 200px (анимиран) - http://premature-bg.com/images/banners_download/200/5.gif

 

250x250
1. 250 x 250px
статичен
250x250 1
2. 250 x 250px
статичен
2
3. 250 x 250px
статичен
     
3
1. 250 x 250px
статичен
250x250
2. 250 x 250px
анимиран
250x250-2
3. 250 x 250px
анимиран
 1. 250 x 250px (статичен) - http://premature-bg.com/images/banners_download/250/250x250.jpg
 2. 250 x 250px (статичен) - http://premature-bg.com/images/banners_download/250/250x250_1.jpg
 3. 250 x 250px (статичен) - http://premature-bg.com/images/banners_download/250/2.jpg
 4. 250 x 250px (статичен) - http://premature-bg.com/images/banners_download/250/3.jpg
 5. 250 x 250px (анимиран) - http://premature-bg.com/images/banners_download/250/250x250.gif
 6. 250 x 250px (анимиран) - http://premature-bg.com/images/banners_download/250/250x250-2.gif

 

250x250
1. 250 x 250px
статичен
250x250 1
2. 250 x 250px
статичен
2
3. 250 x 250px
статичен
     
3
1. 250 x 250px
статичен
250x250
2. 250 x 250px
анимиран
250x250-2
3. 250 x 250px
анимиран
 1. 250 x 250px (статичен) - http://premature-bg.com/images/banners_download/250/250x250.jpg
 2. 250 x 250px (статичен) - http://premature-bg.com/images/banners_download/250/250x250_1.jpg
 3. 250 x 250px (статичен) - http://premature-bg.com/images/banners_download/250/2.jpg
 4. 250 x 250px (статичен) - http://premature-bg.com/images/banners_download/250/3.jpg
 5. 250 x 250px (анимиран) - http://premature-bg.com/images/banners_download/250/250x250.gif
 6. 250 x 250px (анимиран) - http://premature-bg.com/images/banners_download/250/250x250-2.gif

 

250x105
1. 250 x 105px
статичен
250x105-2
2. 250 x 105px
анимиран
     
280x60-4
1. 280 x 60px
статичен
280x60-2
2. 280 x 60px
анимиран
280x60
3. 280 x 60px
анимиран
     
100x600
1. 600 x 100px
статичен
 1. 250 x 105px (статичен) - http://premature-bg.com/images/banners_download/250x105/250x105.jpg
 2. 250 x 105px (анимиран) - http://premature-bg.com/images/banners_download/250x105/250x105-2.gif
 3. 280 x 60px (статичен) - http://premature-bg.com/images/banners_download/280x60-4.jpg
 4. 280 x 60px (анимиран) - http://premature-bg.com/images/banners_download/280x60-2.gif
 5. 280 x 60px (анимиран) - http://premature-bg.com/images/banners_download/280x60.gif
 6. 100 x 600px (статичен) - http://premature-bg.com/images/banners_download/100x600.jpg
Банер

Консултация с психолог

Михаела Виденова - клиничен психолог Михаела Виденова
клиничен психолог
Консултация с психолог
ПРИЕМНО ВРЕМЕ
четвъртък от 18:30 до 20:00 ч
след предварително записване на
mvidenova@premature-bg.com