Полезна информация

Портрет на недоносеното

Срещата с новороденото винаги носи изненада и изумление. Няма бъдещ родител, който да не си представя с трепет и вълнение как ще изглежда малкото човече. И колкото и да сме си представяли нашето бебе, никога не е точно така, както е в действителност. Срещата с недоносеното бебе обаче освен изненада и изумление, често може и да шокира родителите. АНАТОМО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ ОСОБЕНОСТИ Преждевременно роденото бебе може да тежи от около 600 до 2500 гр., като има случаи и на оцелели деца с тегло под 500 грама. Дължината е от 35 до 45 см. Човек трудно може да си представи, че изобщо е възможно да съществува живо човешко същество с толкова малки размери. Природата обаче често ни изумява и такива деца наистина оцеляват, а в последните години съвременната медицина все повече разширява своите възможности. Възможно е недоносеното бебе да се роди с високи за гестационната си възраст размери (над 2500 гр.), но неговите органи и системи все още са незрели. Възможно е също напълно доносено бебе да се роди с ниско тегло и ръст, което означава, че то се е развивало в неблагоприятна среда и в следствие на това е хипотрофично (Хипотрофията е хронично недоимъчно състояние, което настъпва при продължителен намален внос на…

Причини за преждевременно раждане и превенция

  Всички родители очакват бебетата им да се родят около датата на термина, плюс-минус няколко дни или 1-2 седмици. И наистина повечето бебета се раждат тогава, когато са готови за живот извън утробата. Но една част от бебетата се раждат по-рано от очакваното, което носи след себе си редица рискове. В колкото по-голяма седмица се роди бебето, толкова по-голям шанс за оцеляване и за нормално развитие има то. Някои бебета прекарват месеци в неонатологичните отделения, докато достигнат необходимите размери и развитие, за да се приберат у дома и нямат необходимост от медицински грижи. Родителите никога не си представят, че ще попаднат в такава ситуация и техните първи дни след раждането не са съпроводени с радостна еуфория и отговаряне на десетки благопожелания, нито с първите трепети около грижата за новороденото. За тях започва една тежка и мъчителна действителност, в която броят всяка минута, всяко качено грамче, всеки малък напредък на своето дете и чакат да дойде мигът, в който то ще бъде готово да се прибере вкъщи. И макар в днешно време медицината да е достатъчно напреднала, за да направи възможно оцеляването на все по-голям процент недоносени бебета, раждането на такова дете е изключителен стрес за родителите, а дори и след…

Магнезиевият сулфат намалява риска от ДЦП

Според доклад, изнесен на 28-мата годишна среща на Society for Maternal-Fetal Medicine в Dallas, Texas (28.01-02.02.2008), прилагането на магнезиевия сулфат непосредствено преди преждевременното раждане намалява риска от детска церебрална прализа (ДЦП) на половина. Предположението, че MgSO4 е невропротектор се основава на теорията, че той действа като блокер на калциевите канали, което помага за стабилизиране на ендотела, а също може да има противовъзпалителни свойства. Проучването е било двойно-сляпо, рандомизирано, плацебо-контролирано и е включвало 2241 жени със срок на бременността между 24 и 31г.с. с преждевременно пукнат околоплоден мехур (87% от включените), напреднало преждевременно раждане или планувано родоразрешение в следващите 24 часа поради интраутеринна ретардация. 9% от бременностите са били двуплодни. На пациентките е прилаган MgSO4 в натоварваща доза от 6г, вливан за 20 до 30 мин, последван от поддържаща Речник инфузия от 2г/час. Ако раждането не се случи в следващите 12 часа, системата е спирана и е подновявана, когато преждевременното раждане стане неизбежно. Оцелелите деца са оценявани след 2-годишна възраст за ДЦП. По отношение на смъртността, разлика между двете групи (MgSO4 и плацебо) не е установена. Що се касае до оцелелите деца, умерена ДЦП се е срещала по-рядко при групата с магнезиев сулфат (4,2% срещу 7,3%), а тежката ДЦП - 0,5%  срещу…

Медицински стандарт "Неонатология"

Медицински стандарт "Неонатология" Издадена от Министерството на здравеопазването Обн. ДВ. бр.64 от 17 Август 2010г., изм. ДВ. бр.95 от 3 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.9 от 31 Януари 2012г. Чл. 1. (1) С тази наредба се утвърждава медицинският стандарт "Неонатология" съгласно приложението. (2) С медицинския стандарт се определят: 1. основните характеристики на клиничната медицинска специалност "Неонатология"; 2. изискванията към лечебните заведения за осъществяване на клиничната медицинска специалност "Неонатология"; 3. нива на компететност на клиниките и отделенията, осъществяващи дейност по специалността "Неонатология"; 4. изискванията към професионалната дейност на медицинските специалисти; 5. изисквания към неонаталния транспорт; 6. показатели за диагностично-лечебната дейност в специалността "Неонатология"; 7. специфични права и задължения на пациентите и медицинския персонал в неонатологичните отделения. Чл. 2. Вътрешните актове на органите на управление на лечебното заведение и договорите за оказана медицинска помощ, сключвани от лечебните заведения, не могат да съдържат разпоредби, които определят по-ниско качество на осъществяваната дейност по неонатология от установеното с изискванията на тази наредба. Преходни и Заключителни разпоредби § 1. Указания по прилагането на тази наредба се дават от министъра на здравеопазването. § 2. Контролът по изпълнение на наредбата се осъществява от Изпълнителна агенция "Медицински одит", регионалните центрове по здравеопазване и органите на управление на лечебните заведения.…

Животоспасяващата терапия сърфактант

Алвеоларният сърфактант в белия дроб е сложна липид-белтъчна смес, която е жизненонеобходима за осъществяване на нормално Речник дишане. Основната му функция е да намалява повърхностното напрежение на алвеоларната повърхност и да я поддържа разгъната по време на дишането, т.е. да осигури стабилност на алвеолите. Липсата на  ”зрял”  сърфактант в белите дробове e  основна причина за развитие на Речник неонатален Речник респираторен дистрес синдром,  който може да има и летален изход. Съвременната терапия се осъществява чрез използване на различни нативни или синтетични екзогенни сърфактантни препарати, които изпълняват ролята на човешкия. Всяка година само в САЩ около 50 000  недоносени деца се раждат с риск от неонатален респираторен дистрес синдром.  За установяване на белодробната зрялост на преждевременно родени деца и необходимостта от прилагане на сърфактант терапия е от изключително значение изследването на състава и свойствата на алвеоларния им сърфактант. Сърфактант терапията се провежда у нас благодарение на проф. Емилия Христова. Проф.Христова се посвещава на бебета през далечната 1981 г., когато заминава да специализира във водещата парижка болница "Порт Роял". Година по-късно се връща в България, за да въведе революционната по онова време сърфактант терапия при новородени с дихателни проблеми. Посвещава 40 години от живота си за утвърждаването на неонатологията като основна специалност в медицината, чрез нейното…
Страница 12 от 12


Банер

Семеен Център "Малки чудеса"

комплексна подкрепа с грижа за
ранното детско развитие

Семеен Център Малки Чудеса

гр. София, ул. “Майор Димитър Думбалаков” 38, ет. 4 и 5 | тел. 0887 545 446