Представяме ви: Маргарита Габровска, логопед

Маргарита Габровска е логопед и специалист по ранна детска интервенция. В Семеен център за недоносени деца „Малки чудеса" Маргарита ще дава логопедични консултации на родителите и ще работи индивидуално с деца.


Логопедичната терапия в ранна детска възраст подкрепя процеса на развитие на комуникативни умения при деца с различни трудности.
Маргарита е завършила Логопедия в Софийския университет има магистърска степен по Интегративна биоетика с тесни интереси в областта на етиката на грижата и права на уязвими групи. От 2014 г. е редовен докторант по Етика в СУ "Св. Климент Охридски", като изследва полето на палиативните грижи за деца.


Маргарита има сериозен опит в работата с деца и е доказала в практиката любовта и ангажираността, които влага в работата си. Практикува като логопед от 2011 г. , като до 2014 г. е част от екипа на Комплекс за социални услуги за деца и семейства към „Асоциация Анимус", където работи с деца и младежи (3-18 г.) с различни комуникативни нарушения. През последните три години се развива и профилира в работата с най-малката възрастова група (0-3 г.) и с деца в предучилищна възраст (4-7 г.). Известно време работи като логопед в детска градина, подкрепяйки приоритетно деца от яслена група. През 2014 г. става част от мултидисциплинарен екип по ранна детска интервенция при Комплекс за социално-здравни услуги за деца от 0 до 3 г. и техните семейства "Св. Параскева". От края на 2016 г. работи като специалист „Ранна детска интервенция" и логопед при Фондация „За Нашите Деца", където подкрепя деца (0-7 г.) и родители на територията на неонатологични и педиатрични отделения в гр. София и гр. Пловдив.

Банер

Консултация с психолог

Михаела Виденова - клиничен психолог Михаела Виденова
клиничен психолог
Консултация с психолог
ПРИЕМНО ВРЕМЕ
четвъртък от 18:30 до 20:00 ч
след предварително записване на
mvidenova@premature-bg.com