Протеин в кърмата намалява риска от инфекции при недоносените деца

Изследователи от Университета в Мисури и Училище за сестринска грижа "Синклер" откриват че протеина лактоферин, който естествено се намира в майчиното мляко, може да предпази недоносените бебета от стафилококови инфекции. Повечето бебета получават естествено този протеин чрез кърмата, което значително понижава рисковете при тях. Недоносените бебета обаче често имат недостиг на защитни чревни бактерии, а голяма част от тях не се хранят с майчина кърма, което ги прави по-податливи и изложени на риск от инфекции. "Бебета, родени с ниски нива на защитни чревни бактерии имат повишен риск от развитие на изключително опасни и понякога смъртоносни инфекции като некротизиращ Речник ентероколит, казва Проф. Майкъл Шърман от Медицинския университет в Мисури и водещ специалист в изследването. Проучването показа, че лактоферинът би могъл да редуцира случаите на стафилококови инфекции."Микроби са най-честата причина за инфекции при бебетата по време на болничния им престой, причинявайки около 50% от инфекциите" - казва проф. Шърман. "Като лекари, имаме ограничени познания за това как лактоферинът влияе върху развитието на защитните чревни бактерии. Нашето проучване показва, че той може да променя бактериите в червата на кърмачетата, а тези бактерии могат да защитят недоносените бебета от стафилококови инфекции".Според проф. Шърман, синтетичният лактоферин може да струва до $500 за доза, а инфекция би…

Когато детето се нуждае от допълнителна подкрепа – как можем да помогнем чрез програма „Ранна интервенция“ на Карин дом

Какво е ранна интервенция? Ранната интервенция е комплекс от професионални услуги за малки деца с изоставане в развитието, увреждания, атипично поведение, социални и емоционални затруднения. Това е мобилна услуга с превантивен характер. Програма „Ранна интервенция" на Карин дом включва домашни посещения, както и посещения още на ниво родилен дом. Екипът е мултидисциплинарен и включва: рехабилитатор, специален педагог, социален работник, логопед и психолог и консултант по кърмене. Карин дом стартира услугата през 2010г, като до този момент са обхванати общо 700 деца. След излизане от програмата 52% от включените деца не се нуждаят от ползване на терапия, специализирани услуги или ресурсно подпомагане в детското заведение. Основният използван подход е семейно-ориентираният, който е иновативен за България. Фокусът на работа на специалистите от Карин дом е не само детето, но и цялото семейство. Родителите споделят, че в резултат на тази услуга добиват повече увереност, мотивация и спокойствие, защото разбират как да подпомогнат развитието на детето си в домашна среда. Това е пряко свързано с подобряване на качеството на живот на децата със специални нужди и е сред основните цели на програмата. Критерии за включване на дете в програмата „ Ранна интервенция" на Карин дом: Възраст на детето: 0-3г;Детето е в риск от изоставане…

Двигателното развитие на бебето и специфични проблеми при недоносените. Интервю с доц. Чавдаров

Доц. Чавдаров има над 20 години опит в сферата на физикалната и рехабилитационната медицина при деца с двигателно изоставане и проблеми с координацията на движенията. В момента изпълнява длъжността управител на Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и Речник рехабилитация на деца с церебрална парализа "Света София". Допитахме се до професионалното мнение на доц. Чавдаров за отговорите на най-често задаваните въпроси, които вълнуват майките на преждевременно родени деца. Казват, че недоносените бебета са рискова група за детска церебрална парализа – каква е причината за това?Незрялата нервно-мускулна система, често пъти съпроводена и от кислороден недостиг по време на раждането. Има ли нещо, което може/трябва да се направи в периода от раждането до изписването на недоносеното бебе, което да подпомогне неговото двигателно развитие? Да, има - правилно позициониране на детето в т.н. „ембрионална позиция", която дава възможност за активиране на свободни движения, необременени от гравитацията. Трябва ли всяко недоносено бебе да се консултира с рехабилитатор , независимо дали има някакви симптоми или не? КОНСУЛТАЦИИ СЕ ИЗВЪРШВАТ САМО ОТ ЛЕКАРИ по неонатология, детски болести, детска неврология или физикална и рехабилитационна медицина. Рехабилитаторите/ Кинезитерапевтите извършват съответна кинезитерапия или апаратна физиотерапия, ако такава е назначена само от лекар по физикална и рехабилитационна медицина, съгласно стандартите на…

Диагностика, рехабилитация, лечение и администриране на деца с церебрална парализа - консенсус

Ив. Чавдаров - Специализирана Болница за Долекуване, Продължително Лечение иРехабилитация на Деца с Церебрална Парализа "Св.София" – София В. Божинова - Детска неврологична клиника, УСБАЛНП „Св. Наум" – София   1. Определение. “Детска церебрална парализа (ДЦП)” e група от непрогресиращи, но често променящи се синдроми на моторно увреждане, в резултат от лезии или аномалии на мозъка, възникващи в ранните етапи от неговото развитие (Mutch et al. 1992). Освен моторното разстройство, възможна е увредата и на други функции с моторни елементи (говор, хранене, фина моторика, очни движения), сензорни, обучителни и когнитивни или поведенчески нарушения, включващи дефицит на вниманието с хиперкинетично разстройство, депресия или разстройства от аутистичния спектър. 2. Честота. Честота на ДЦП в Европа е 2,0 - 2,5/1000 новородени деца. Наблюдава се много по-често при следните групи новородени с: Недоносеност. При раждане преди 33 г.с. ДЦП е 30 пъти по-честа, като 24,8‰ са с ДЦП. Незрялост (Small for gestational age). От родените с тегло < 1500 g – 60- 80‰ са ДЦП. Речник Асфиксия: При ниски стойности на Апгар, неонатални синдроми и неонатални гърчове: ДЦП се установява при 1.3 - 545.5‰. Мозъчен кръвоизлив и/или Речник перивентрикулна левкомалация. От родените с мозъчен кръвоизлив 50-100‰ – 48% са с ДЦП; 80-100% от децата с перивентрикулна…

Вътречерепни кръвоизливи при новородените. Д-р Т. Праматарова

Вътречерепните кръвоизливи са важен проблем в периода на новороденото, поради относително високата им честота и понякога неблагоприятна далечна прогноза. Те са най-честата причина за неврологична симптоматика в неонаталния период. Гестационната възраст на новороденото има определящо значение за локализацията на вътречерепен кръвоизлив. Така субдуралните кръвоизливи са предимно при доносени, а интравентрикуларните при недоносени под 35 г.с.         Основни типове вътречерепни кръвоизливи /хеморагии/ Тип Речник хеморагия Относителна честота Влияние на зрелостта Протичане Речник Епидурална, Речник субдурална рядка доносено > недоносено тежко Речник Субарахноидална честа недоносено > доносено доброкачествено Речник Интравентрикулна честа недоносено >доносено вариабилно Речник Малкомозъчна рядка недоносено >доносено злокачествено Речник Интрацеребрална рядка доносено >недоносено вариабилно Речник Субдурален кръвоизлив Честотата му е неточна, защото има и безсимптомни форми. Най-честите рискови фактори за него са: Високо тегло при раждане. Речник Протрахирано раждане. Интрапартална Речник асфиксия. Седалищно или друго патологично предлежание. Приложен Речник форцепс, вакуум екстракция и други. Различават се няколко клинични варианти на протичане: 1. Мълниеносно ( Речник фулминантно) протичане – при разкъсване на твърдата мозъчна обвивка и масивен кръвоизлив с притискане на мозъчния ствол. Детето от раждането е в кома с нарушения в дишането и сърдечна дейност, които водят до летален изход в първите часове след раждането. За щастие честотата му е ниска. 2. По-забавено протичане при малка хеморагия в задна черепна…
Страница 1 от 4


Банер

Семеен Център "Малки чудеса"

комплексна подкрепа с грижа за
ранното детско развитие

Семеен Център Малки Чудеса

гр. София, ул. “Майор Димитър Думбалаков” 38, ет. 4 и 5 | тел. 0887 545 446