2013-01-11 14:34:20

Двигателното развитие на бебето и специфични проблеми при недоносените. Интервю с доц. Чавдаров

Доц. Чавдаров има над 20 години опит в сферата на физикалната и рехабилитационната медицина при деца с двигателно изоставане и проблеми с координацията на движенията. В момента изпълнява длъжността управител на Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и Речник рехабилитация на деца с церебрална парализа "Света София". Допитахме се до професионалното мнение на доц. Чавдаров за отговорите на най-често задаваните въпроси, които вълнуват майките на преждевременно родени деца.


 • Казват, че недоносените бебета са рискова група за детска церебрална парализа – каква е причината за това?

  Незрялата нервно-мускулна система, често пъти съпроводена и от кислороден недостиг по време на раждането.

 • Има ли нещо, което може/трябва да се направи в периода от раждането до изписването на недоносеното бебе, което да подпомогне неговото двигателно развитие?

  Да, има - правилно позициониране на детето в т.н. „ембрионална позиция", която дава възможност за активиране на свободни движения, необременени от гравитацията.

 • Трябва ли всяко недоносено бебе да се консултира с рехабилитатор , независимо дали има някакви симптоми или не?

  КОНСУЛТАЦИИ СЕ ИЗВЪРШВАТ САМО ОТ ЛЕКАРИ по неонатология, детски болести, детска неврология или физикална и рехабилитационна медицина. Рехабилитаторите/ Кинезитерапевтите извършват съответна кинезитерапия или апаратна физиотерапия, ако такава е назначена само от лекар по физикална и рехабилитационна медицина, съгласно стандартите на Министерство на Здравеопазването!

 • На каква възраст трябва да е първия профилактичен преглед при детски невролог/ лекар по физикална и рехабилитационна медицина с опит в детска възраст?

  Не по-късно от 30-ия ден след изписване от болницата трябва да се осигури консултация от детски невролог или лекар по физикална и рехабилитационна медицина с опит в детската възраст.

 • Колкото и да е относително, в кой месец какво трябва да може едно недоносено бебе като двигателна активност?
  Вижте развитие на общата моторика и манипулативните дейности - тук.

 • За какви признаци да следим , кое в развитието е нормално и кое – не ?

  Следи се за: симетрия на движенията; изпълнение стъпалата на моторното развитие; мускулния тонус.

 • Кога е абсолютно наложително детето да се заведе на преглед?

  Асиметрията на движенията; забавяне на стъпалата на моторното развитие с повече от 3 месеца; екстремни отклонения в мускулния тонус – силно изпънати долни и силно свити горни крайници и силно изпъване главата назад.

 • Как една майка да разбере дали избрания рехабилитатор е добър?

  Няма добри и лоши рехабилитатори, а обучени по детска неврохабилитация и необучени. Детска неврохабилитация не се изучава специализирано в колежите и университети в България. Рехабилитатори, провели следдипломно обучение в Специализираната Болница за Рехабилитация на Деца с Церебрална Парализа в София, придобиват специфични умения за работа с рискови за церебрална парализа кърмачета, както и за деца с ДЦП.

 • Каква е ползата и/или вредата от домашен масаж на недоносени и на какво да се набляга , за да сме сигурни, че е ефективен?

  Масажът и пасивните движения за доносено кърмаче могат да се прилагат и при недоносеното, като не се масажират дланите и стъпалата, за да не се хиперактивират преобладаващите примитивни рефлекси и механизми водещи до двигателни отклонения.

 • Какви методи на рехабилитация съществуват? Методът "Войта" ли е най-подходящ и защо?

  В кърмаческата възраст в Западна и Централна Европа най-често се прилагат методиката на Войта (Рефлексно предизвикано придвижване) и методиката на Бобат (невро-развойно стимулиране). Кое е най-подходящо за детето решава лекарят по физикална и рехабилитационна медицина. Няма европейски или международни стандарти за лечението на недоносени деца или деца с церебрална парализа. Препоръчва се деца, родени под 30 гестационна седмица, да бъдат стимулирани с кинезитерапия.

 • Смятате ли, че рехабилитацията е подходяща дори за недоносени бебета, които нямат никаква симптоматика за двигателно изоставане?

  След като детето няма двигателно изоставане, няма смисъл да бъде стимулирано.

 • Какви последствия може да има за детето липсата на рехабилитация?

  Би могло да се стигне до забавяне на двигателното му развитие със съответни последствия.

 • Кои са симптомите при деца с по-лека форма на ДЦП?

  ДЦП има много форми и степени на изразеност, но най-често наблюдаваме: отклонения в мускулния тонус, по-бавно прохождане, неправилна походка, по-бавно проговаряне, неясен говор; лош почерк и други, поединично или комбинирано.

 • В каква степен с и без рехабилитация се възстановяват деца с ЦКС I , II и III степен?

  Без рехабилитация възстановяване при ЦКС: 1 ст – 90-95%; 2ст – 80%; 3 ст. – 60%, 4 ст. – 10%. Целта на рехабилитацията е рискът за фиксирането на двигателните отклонения след 18 мес. в картината на ДЦП, да бъде сведен до минимум.

 • Какво бихте посъветвали родителите на недоносени деца от малките населени места, където е много трудно да се намерят добри специалисти?

  Да се консултират с НЗОК или неправителствени организации, които да ги упътят къде най-близко биха могли да открият специализирано лечебно заведение за консултация на рискови за ЦП кърмачета и за рехабилитация на ДЦП. НЗОК заплаща ежемесечно по 10 дни клинични пътеки за рехабилитация на рискови за ЦП кърмачета (КП №242) и за рехабилитация на ДЦП (КП №240). 


Банер

Семеен Център "Малки чудеса"

комплексна подкрепа с грижа за
ранното детско развитие

Семеен Център Малки Чудеса

гр. София, ул. “Майор Димитър Думбалаков” 38, ет. 4 и 5 | тел. 0887 545 446