Магнезиевият сулфат намалява риска от ДЦП

Магнезиевият сулфат намалява риска от ДЦП

Според доклад, изнесен на 28-мата годишна среща на Society for Maternal-Fetal Medicine в Dallas, Texas (28.01-02.02.2008), прилагането на магнезиевия сулфат непосредствено преди преждевременното раждане намалява риска от детска церебрална прализа (ДЦП) на половина.

Предположението, че MgSO4 е невропротектор се основава на теорията, че той действа като блокер на калциевите канали, което помага за стабилизиране на ендотела, а също може да има противовъзпалителни свойства.

Проучването е било двойно-сляпо, рандомизирано, плацебо-контролирано и е включвало 2241 жени със срок на бременността между 24 и 31г.с. с преждевременно пукнат околоплоден мехур (87% от включените), напреднало преждевременно раждане или планувано родоразрешение в следващите 24 часа поради интраутеринна ретардация. 9% от бременностите са били двуплодни.

На пациентките е прилаган MgSO4 в натоварваща доза от 6г, вливан за 20 до 30 мин, последван от поддържаща инфузия от 2г/час. Ако раждането не се случи в следващите 12 часа, системата е спирана и е подновявана, когато преждевременното раждане стане неизбежно.

Оцелелите деца са оценявани след 2-годишна възраст за ДЦП.

По отношение на смъртността, разлика между двете групи (MgSO4 и плацебо) не е установена. Що се касае до оцелелите деца, умерена ДЦП се е срещала по-рядко при групата с магнезиев сулфат (4,2% срещу 7,3%), а тежката ДЦП – 0,5%  срещу 1,6% за групата плацебо.

Според изследователите, при тези данни се оказва, че за предотвратяване на 1 случай на умерена или тежка ДЦП горепосоченият протокол трябва да се приложи при 63 жени с преждевременно раждане.

Проучването хвърля светлина и върху друг въпрос – предполагаемата токсичност на MgSO4. Подобен феномен може да обясни намалението на ДЦП при оцелелите деца. Тъй като 2 г. възраст е най-ранния момент, когато заболяването може да се диагностицира, ако лекарството причинява по-голяма смърност преди този период на деца, които биха развили заболяването, те не биха достигнали възраст за поставяне на диагнозата. Проучването обаче показва еднаква смъртност при двете групи, което е в подкрепа на безвредността на магнезиевия сулфат. Не са наблюдавани и никакви сериозни усложнения от страна на майките по време на приложението му.

Източник: www.ag-specialist.com

 

 

Етикети:, ,