Двигателното развитие на бебето и специфични проблеми при недоносените. Интервю с доц. Чавдаров

Двигателното развитие на бебето и специфични проблеми при недоносените. Интервю с доц. Чавдаров

Доц. Чавдаров има над 20 години опит в сферата на физикалната и рехабилитационната медицина при деца с двигателно изоставане и проблеми с координацията на движенията. В момента изпълнява длъжността управител на Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация на деца с церебрална парализа „Света София“.

Допитахме се до професионалното мнение на доц. Чавдаров за отговорите на най-често задаваните въпроси, които вълнуват майките на преждевременно родени деца.

Казват, че недоносените бебета са рискова група за детска церебрална парализа – каква е причината за това?

Незрялата нервно-мускулна система, често пъти съпроводена и от кислороден недостиг по време на раждането.

Има ли нещо, което може/трябва да се направи в периода от раждането до изписването на недоносеното бебе, което да подпомогне неговото двигателно развитие?

Да, има – правилно позициониране на детето в т.н. „ембрионална позиция“, която дава възможност за активиране на свободни движения, необременени от гравитацията.

Трябва ли всяко недоносено бебе да се консултира с рехабилитатор , независимо дали има някакви симптоми или не?

Консултациите се извършват само то лекари по неонатология, детски болести, детска неврология или физикална и рехабилитационна медицина. Рехабилитаторите/ Кинезитерапевтите извършват съответна кинезитерапия или апаратна физиотерапия, ако такава е назначена само от лекар по физикална и рехабилитационна медицина, съгласно стандартите на Министерство на Здравеопазването!

На каква възраст трябва да е първия профилактичен преглед при детски невролог/ лекар по физикална и рехабилитационна медицина с опит в детска възраст?

Не по-късно от 30-ия ден след изписване от болницата трябва да се осигури консултация от детски невролог или лекар по физикална и рехабилитационна медицина с опит в детската възраст.

Колкото и да е относително, в кой месец какво трябва да може едно недоносено бебе като двигателна активност?

Вижте развитие на общата моторика и манипулативните дейности – тук.

За какви признаци да следим , кое в развитието е нормално и кое – не?

Следи се за: симетрия на движенията; изпълнение стъпалата на моторното развитие; мускулния тонус.

Кога е абсолютно наложително детето да се заведе на преглед?

Асиметрията на движенията; забавяне на стъпалата на моторното развитие с повече от 3 месеца; екстремни отклонения в мускулния тонус – силно изпънати долни и силно свити горни крайници и силно изпъване главата назад.

Как една майка да разбере дали избрания рехабилитатор е добър?

Няма добри и лоши рехабилитатори, а обучени по детска неврохабилитация и необучени. Детска неврохабилитация не се изучава специализирано в колежите и университети в България. Рехабилитатори, провели следдипломно обучение в Специализираната Болница за Рехабилитация на Деца с Церебрална Парализа в София, придобиват специфични умения за работа с рискови за церебрална парализа кърмачета, както и за деца с ДЦП.

Каква е ползата и/или вредата от домашен масаж на недоносени и на какво да се набляга , за да сме сигурни, че е ефективен?

Масажът и пасивните движения за доносено кърмаче могат да се прилагат и при недоносеното, като не се масажират дланите и стъпалата, за да не се хиперактивират преобладаващите примитивни рефлекси и механизми водещи до двигателни отклонения.

Какви методи на рехабилитация съществуват? Методът „Войта“ ли е най-подходящ и защо?

В кърмаческата възраст в Западна и Централна Европа най-често се прилагат методиката на Войта (Рефлексно предизвикано придвижване) и методиката на Бобат (невро-развойно стимулиране). Кое е най-подходящо за детето решава лекарят по физикална и рехабилитационна медицина. Няма европейски или международни стандарти за лечението на недоносени деца или деца с церебрална парализа. Препоръчва се деца, родени под 30 гестационна седмица, да бъдат стимулирани с кинезитерапия.

Смятате ли, че рехабилитацията е подходяща дори за недоносени бебета, които нямат никаква симптоматика за двигателно изоставане?

След като детето няма двигателно изоставане, няма смисъл да бъде стимулирано.

Какви последствия може да има за детето липсата на рехабилитация?

Би могло да се стигне до забавяне на двигателното му развитие със съответни последствия.

Кои са симптомите при деца с по-лека форма на ДЦП?

ДЦП има много форми и степени на изразеност, но най-често наблюдаваме: отклонения в мускулния тонус, по-бавно прохождане, неправилна походка, по-бавно проговаряне, неясен говор; лош почерк и други, поединично или комбинирано.

В каква степен с и без рехабилитация се възстановяват деца с ЦКС I , II и III степен?

Без рехабилитация възстановяване при ЦКС: 1 ст – 90-95%; 2ст – 80%; 3 ст. – 60%, 4 ст. – 10%. Целта на рехабилитацията е рискът за фиксирането на двигателните отклонения след 18 мес. в картината на ДЦП, да бъде сведен до минимум.

Какво бихте посъветвали родителите на недоносени деца от малките населени места, където е много трудно да се намерят добри специалисти?

Да се консултират с НЗОК или неправителствени организации, които да ги упътят къде най-близко биха могли да открият специализирано лечебно заведение за консултация на рискови за ЦП кърмачета и за рехабилитация на ДЦП. НЗОК заплаща ежемесечно по 10 дни клинични пътеки за рехабилитация на рискови за ЦП кърмачета (КП №242) и за рехабилитация на ДЦП (КП №240).*

*Актуално към 2013 година.