Препоръки към неонатологичните звена по отношение на комуникацията със семействата в условия на преустановени родителски посещения

Препоръки към неонатологичните звена по отношение на комуникацията със семействата в условия на преустановени родителски посещения

Фондация „Нашите недоносени деца“ води началото си като родителска организация, чиято висша цел е подобряването на грижите за недоносените деца и техните семейства в България. Носим пълното съзнание относно факта, че постигането на тази цел зависи пряко от благополучието на неонатологичната общност и всички здравни специалисти, ангажирани с лечението и грижите за недоносените новородени и тези, нуждаещи се от интензивни грижи. Ето защо, ние, от Фондация „Нашите недоносени деца“ винаги сме работили за подобряването на условията, в които практикуват неонатологичните екипи, както и за своевременното осигуряване на материална и морална подкрепа, както и на ценни информационни ресурси в подкрепа на работата им.

Настоящата ситуация, налагаща преустановяване на свижданията на родители в неонатологичните отделения и прилагането на извънредни мерки за превенция на разпространението на коронавирусна инфекция в страната, неминуемо оказва неблагоприятно въздействие както върху психо-емоционалните преживявания на семействата и новородените, така и върху медицинските специалисти. Нарушаването на психическата стабилност на родителите в ситуации като настоящата, повлиява пряко и затруднява и работата на здравните специалисти. Депресивните преживявания, както и тези на подтиснатост и паника при родителите, следствие от преждевременната поява на новороденото, се задълбочават и обострят в условия на невъзможен контакт с него. Като резултат, това би могло да доведе до нарушаване на способността за грижа след изписването му.

В настоящия извънреден период, водени от най-добрия интерес на децата, силно зависещ от психичното благополучие на техните родители, ние още по-силно апелираме към поддържане на активна комуникация между специалистите и родителите, както и към предоставяне на изчерпателна и достъпна информация на семействата относно състоянието и развитието на тяхното новородено.

Насърчаваме неонатологичните звена в страната да подкрепят връзката на родителите с новороденото чрез:

1. Предоставяне на ежедневна информация към семействата за развитието на бебето, малките му постижения, „навици и предпочитания“ и промени в състоянието му. В период, лишен от възможност за свиждания, необходимостта от подобна информация за семействата е от още по-критична важност.

2. Въвеждане на алтернативен подход за поддържане на връзката на родителите с бебето, като изпращане на снимки и видеа, посредством криптирани приложения като Вайбър и др., когато това е възможно и за двете страни.

3. Насочване на родителите към групи за подкрепа и психологическо консултиране, с цел облекчаване на психичното страдание и възстановяване. В настоящия период, дистанционна група за психологическа подкрепа на родители, чиито деца са в неонатологични звена, се организира безвъзмездно и от Фондация „Нашите недоносени деца“.