Ново изследване подчертава рисковете от отделянето на новородените от майките по време на пандемията на COVID-19

Ново изследване подчертава рисковете от отделянето на новородените от майките по време на пандемията на COVID-19

Неотделянето на майките от новородените им деца може да спаси 125 000 живота: СЗО

Преди година Световната здравна организация публикува временни насоки, засягащи кърменето и контакта „кожа-до-кожа“ между майката и новороденото в условия на COVID-19. Като основен акцент в документа бе изведена значимостта на родителското присъствие до бебето и потенциалните дългосрочни рискове за психо-емоционалното му развитие и физическо възстановяване, като следствие от продължителната раздяла.

Основавайки се на научните доказателства и изследвания, посочени в документа, родилните и неонатологични отделения в Европа започнаха процес по организация на практиките си на грижа така, че родителите да бъдат отново включени във възможно най-висока степен в процеса на възстановяване на децата си, при спазване на строги мерки за превенция на разпространението на вируса.

Предприетите в България институционални мерки по преустановяване на свижданията между родители и бебета в неонатологичните звена, случващи се през последната година, показва отсъствието на разбиране по отношение на базисни различия между функционирането на възрастния пациент и бебето/детето пациент. Докато свиждането при възрастен пациент е с пожелателен характер и би могло да има благоприятно въздействие върху общото му психично състояние, без да има директно отношение към лечението му, то посещенията на родителите при бебето имат доказано терапевтичен ефект. Външната среда е източник на изключителен стрес както физически, така и психически и сензорно, за недоносеното новородено, което познава единствено средата на майчината утроба, специфичния глас, мирис и сърдечен ритъм на майката. Заради общата си незрялост и висока сензорна чувствителност то е напълно неподготвено за живот извън майчината утроба.

В този смисъл, родителите на преждевременно родени деца, възстановяващи се в неонатологични звена, не биха могли да бъдат квалифицирани като „посетители“, идващи на „свиждане“, тъй като присъствието и специфичните грижи, които полагат за бебето, се явяват терапевтично средство в подкрепа на възстановяването му.

Откриването на баланс между институционалните мерки за превенция на разпространението на вируса, и в същото време, зачитането на правото на родителите да бъдат до децата си е трудна, но необходима стъпка. Тя изисква поемане на морална отговорност, от една страна чрез гарантиране от държавата на необходимите предпазни средства за медицинските екипи и семействата; осигуряване на приоритетен достъп до ваксинация за семействата на преждевременно родени бебета и медицинските екипи; осигуряване на психо-социална подкрепа в работата на медицинските специалисти за справяне с високия професионален стрес и натовареност.

Ново изследване на Световната здравна организация и партньори показва, че пандемията от COVID-19 се отразява тежко на качеството на грижите, предоставяни на рискови новородени и новородени с ниско тегло. Пълният текст на изследването можете да прочетете в публикувания по-долу преводен материал.

Фондация „Нашите недоносени деца“

 

 


 

Ново изследване подчертава рисковете от отделянето на новородените от майките по време на пандемията на COVID-19

Изследване, публикувано в Lancet EclinicalMedicine подчертава критичното значение за осигуряването на тесен контакт на новородените деца с родителите след раждането, особено за родените с ниско тегло или твърде рано преди термина си (преждевременно). Въпреки това, в много страни, при потвърдена или суспектна инфекция с COVID-19, новородените рутинно се отделят от майките си, което ги излага на по-висок риск от смърт или усложнения през целия им живот.

Това е реалността в най-бедните държави, в които се регистрира най-голям брой преждевременни раждания и смъртни случаи в ранна детска възраст. В доклада се посочва, че прекъсването на кенгуру-грижата, която включва близък контакт между родител, обикновено майката и новородено дете – влошава тези рискове.

Животът на до 125 000 бебета в световен мащаб би могъл да бъде спасен чрез кенгуру-грижата на майката. За бебета, родени преждевременно или с ниско тегло, кенгуру-грижата (ранен, продължителен контакт кожа в кожа с майката и преимуществено кърмене) са особено важни. Доказано е, че сред кърмачетата, родени преждевременно или с ниско тегло, кенгуру-грижата намалява смъртността на бебетата с до 40%, хипотермията с над 70% и тежките инфекции с 65%.

„Прекъсването при предоставянето на основните здравни услуги по време на COVID-19 засегна сериозно качеството на грижите, предоставяни на някои от най-уязвимите новородени, и това включва правото им на животоспасяващ контакт с родителите си“, казва Д-р Аншу Банерджи, директор Майчино, неонатално, детско и юношеско здраве в СЗО. „Десетилетия напредък в намаляването на детската смъртност са застрашени от обезличаване, ако сега не защитим и подобрим качествените грижи за майки и новородени, и разширим обхвата на животоспасяващи интервенции като кенгуру-грижата.“

СЗО съветва майките да продължат да споделят стая с бебетата си от раждането, да кърмят и да имат контакт кожа в кожа – дори когато има подозрения или потвърждение за инфекции на COVID-19 – и те трябва да бъдат подкрепяни, за да осигурят подходящи практики за предотвратяване на инфекцията.

„Необходимо е много повече внимание, за да се гарантира, че здравните специалисти и политиците в световен мащаб осъзнават необходимостта майките и бебетата да бъдат заедно в тези критични ранни дни, особено за бебета, родени твърде малки или преждевременно“, споделя Куин Дюб, директор Здравеопазването в Министерството на здравеопазването в Малави, един от авторите на доклада.„Кенгуру-грижата е един от най-рентабилните начини за защита на малки и болни новородени. Според нашия анализ тези рискове далеч надхвърлят малкия шанс новородено да премине тежко заболяване от COVID-19.“

„Кенгуру-грижата е сред най-ефективните интервенции за повишаване на шансовете за оцеляване на недоносено дете с ниско тегло при раждане, особено в страните с ниски доходи“, добави тя.

Доказателствата сочат, че прекъсването на кенгуру-грижата тревожно се разпространява все повече. Систематичен преглед на 20 клинични ръководства от 17 държави през пандемията на COVID-19 установява, че в една трета от тях се препоръчва разделяне на майки и новородени, ако майката има или е суспектна за COVID-19. В глобално проучване на хиляди доставчици на здравни услуги за новородени, публикувано в свързана статия в British Medical Journal (BMJ) Global Health, две трети от здравните специалисти в 62 държави съобщават, че не позволяват на майки с потвърден или подозиран COVID-19 да осъществяват рутинен контакт кожа в кожа, докато почти една четвърт не позволяват кърмене, дори от незаразени майки.

Проучванията съобщават предимно за липса на симптоми или леко протичане на заболяване от COVID-19 при заразени новородени, с нисък риск от неонатална смърт. Това ново проучване изчислява, че рискът от новородени да се разболеят от COVID-19 би довел до по-малко от 2000 смъртни случая.

Инфекцията по време на бременност обаче може да доведе до повишен риск от преждевременно раждане, което означава, че е още по-важно да се осигури подходяща грижа за подпомагане на недоносени бебета и техните родители по време на пандемията от COVID-19.

Според последните оценки, 15 милиона бебета се раждат преждевременно (преди 37 г.с.) всяка година, а 21 милиона се раждат с ниско тегло (под 2,5 кг.). Тези новородени са изправени пред значителни рискове за здравето включително увреждания, забавяне на развитието и инфекции, докато свързаните с недоносеността усложнения са водещите причини за смърт на новородени и деца под 5-годишна възраст.

За проучването
WHO authors have contributed to the following paper: Preterm care during the Пандемия от COVID-19: Сравнителен анализ на риска от смъртни случаи при новородени, предотвратени от кенгуру-грижи спрямо смъртност поради инфекция с SARS-CoV-2 в The Lancet Eclinical Medicine. Свързано проучване на COVID-19 Collaborative Group за грижи за болни и рискови новородени беше публикувано днес в British Medical Journal, Грижи за новородени с ниско тегло и болни новородени по време на пандемията COVID-19: глобално проучване и тематичен анализ на нагласите и опита на доставчиците на здравни услуги. BMJ GH. DOI:10.1136/bmjgh-2020-004347

Превод: Боряна Маринкова
Източник: https://www.who.int

 

 

Етикети: