Бременност и проследяване

Бременност и проследяване

Предтерминните раждания са световен проблем и предизвикателство в клиничен и социален аспект. Въвеждането на най-добри практики по майчина и детска грижа е приоритет в световен мащаб, защото и днес статистиката сочи, че средно около 10-15% от ражданията завършват преждевременно. Това са над 15 млн. недоносени бебета годишно. В България ситуацията не е по-различна – над 6000 са преждевременно родените бебета на година, което се равнява на 10% от всички раждания.

Качественото проследяване на бременността и добрата пренатална грижа значително подобряват здравето на бременната, плода, родилката и новороденото. Ето защо е необходимо да се въведе цялостен подход, фокусиран върху превенцията, здравето и доброто състояние на бременната.

Пренаталната диагностика се явява специализирана област в медицината, където предвиждането на усложненията на бременността могат чувствително да намалят преждевременното раждане, перинаталната заболеваемост, смъртност, както и раждането на деца с хромозомни и генетични дефекти.

Ранната оценка на рисковите фактори на пациента подобрява изхода от бременността. В случай на констатиране на риск от усложнение по време на женска консултация или регулярен преглед при акушер-гинеколог, пациентите трябва да бъдат насочвани към специализирани клиники по майчино-фетална медицина, където въз основа на последващи изследвания да бъдат предприети своевременни и адекватни здравни мерки.

Според стратегията „Здраве, 2020” на СЗО „Подкрепата на майчиното и детското здраве изисква широк спектър от мерки, не само в рамките на здравния сектор. Изисква се широкото участие на правителството, частния сектор и неправителствени организации”. 

Тук е и ролята на Фондация „Нашите недоносени деца“ като неправителствена организация, която се застъпва за по-добра, адекватна и навременна грижа за бременните и недоносените бебета да участва активно в информирането на бъдещите и настоящи родители по теми свързани с бременността и раждането, както и да алармира до съответните здравни и обществени институции по казуси пряко засягащи подобряването на грижите.