Проследяване на детското развитие

Програма за проследяване на развитието на недоносени деца

Програма за проследяване на развитието на недоносени деца

Фондация “Нашите недоносени деца” и Център “Малки чудеса” предлагат възможност за комплексно прослед…

Прочети повече

Попитай лекаря! Консултация с неонатолог

Попитай лекаря! Консултация с неонатолог

Скъпи приятели, С радост Ви съобщаваме, че през тази година продължават дистанционните безплатни кон…

Прочети повече

Ранна детска интервенция при деца с трудности в развитието (0-3 г.)

Ранна детска интервенция при деца с трудности в развитието (0-3 г.)

Ранната детска интервенция (РДИ) представлява спектър от услуги и подкрепа, насочени към деца във въ…

Прочети повече

Психологическа подкрепа за деца

Психологическа подкрепа за деца

В процеса на своето развитие децата се срещат с различни предизвикателства, които имат своето отраже…

Прочети повече

Ерготерапия, двигателно развитие и умения за справяне в ежедневието

Ерготерапия, двигателно развитие и умения за справяне в ежедневието

Фокусът на ерготерапията е върху ежедневните дейности, чрез които децата се ангажират и активно учас…

Прочети повече

Хранителни умения и изграждане на позитивно отношение към храната

Хранителни умения и изграждане на позитивно отношение към храната

Храненето на малкото дете понякога е предизвикателство, а ненавременното адресиране на затрудненията…

Прочети повече

Логопедична терапия и подкрепа при комуникативни нарушения

Логопедична терапия и подкрепа при комуникативни нарушения

Логопедичната терапия е насочена към всеки, който има затруднения, свързани с уменията за комуникаци…

Прочети повече

Кинезитерапия и двигателно развитие

Кинезитерапия и двигателно развитие

Кинезитерапията за деца е двигателна терапия и профилактика, насочена към преодоляване на функционал…

Прочети повече