Здравни приоритети

Бременност и проследяване

Бременност и проследяване

Предтерминните раждания са световен проблем и предизвикателство в клиничен и социален аспект. Въвежд…

Прочети повече

Раждане и транспортиране

Раждане и транспортиране

Транспортиране на бебето се налага, когато неонатологичното отделение в болничното заведение, в коет…

Прочети повече

Медицински процедури и рутинни грижи. Облекчаване на болката

Медицински процедури и рутинни грижи. Облекчаване на болката

Всяко бебе, прието в интензивен неонатологичен сектор, се нуждае от специално лечение, грижи и опред…

Прочети повече

Изграждане на семейни стаи

Изграждане на семейни стаи

Един от основните приоритети на Фондация „Нашите недоносени деца“ е въвеждане на семейно…

Прочети повече

Адаптиране на болничната среда

Адаптиране на болничната среда

Раждайки се преждевременно, бебето попада в една напълно различна от вътреутробната среда, за която …

Прочети повече

Спасителна прегръдка за недоносените бебета – кенгуру-грижи

Спасителна прегръдка за недоносените бебета – кенгуру-грижи

Носенето на бебето чрез плътното му поставяне към гърдите на майката или таткото и придържането му с…

Прочети повече

Проследяване на ранното детско развитие

Проследяване на ранното детско развитие

Преждевременно родените бебета и новородените с влошено здравословно състояние се намират в по-висок…

Прочети повече

Оптимално хранене на бебето и детето

Оптимално хранене на бебето и детето

Кърменето и храненето с кърма на бебето се счита за биологичната норма, а начините, по които кърмене…

Прочети повече

Семейно-ориентирана грижа и болничен престой

Семейно-ориентирана грижа и болничен престой

Семейно-ориентираната грижа се основава на разбирането, че активното участие на семейството в процес…

Прочети повече

Безопасност и хигиена в неонатологичното отделение

Безопасност и хигиена в неонатологичното отделение

Хигиената има изключително важна роля в лечението и грижите, предоставяни в болнична среда. Мерките …

Прочети повече

Палиативни грижи

Палиативни грижи

Педиатричните палиативни грижи са разглеждани като специален клон на палиативните грижи, но се основ…

Прочети повече

Промотиране на психичното здраве

Промотиране на психичното здраве

Осигуряването на навременна и достъпна психологическа подкрепа е от изключителна важност за стабилиз…

Прочети повече

Обучения

Обучения

Фондация “Нашите недоносени деца” работи както в областта на директното предоставяне на терапевтична…

Прочети повече

Достъп до информация

Достъп до информация

Правото на достъп до актуална и научно достоверна информация е основно човешко право, а информиранос…

Прочети повече

Адаптиране и имплементиране на добри практики на грижа

Адаптиране и имплементиране на добри практики на грижа

Фондация “Нашите недоносени деца” инвестира значима част от енергийния си, идеен и изследователски р…

Прочети повече