Децата, родени между четири и осем седмици по-рано, са в по-висок риск от забавяне в развитието

Децата, родени между четири и осем седмици по-рано, са в по-висок риск от забавяне в развитието

Проучване сочи, че при умерено до късно преждевременно родените бебета – между 32-ра и 36-а г.с., е възможно забавяне в развитието. В сравнение с доносените бебета, тези родени между 32-ра и 36-а седмица, са три пъти по-податливи към забавяне в развитието на говорните и моторните умения.

Първото дългосрочно Австралийско проучване на болницата „Роял Уименс“ сочи, че при тези новородени се наблюдава по-висок риск от усложнения в растежа и поведението. Проучването се състои в извършване на дългосрочно наблюдение на бебета, родени между 32 и 36 седмици и резултатите от него вече дават отражение върху начина, по който акушерките взимат клинични решения.

Водещият на проучването, неонатологът и педиатър, доц. Джейни Ченг споделя, че много от вече съществуващите изследвания са фокусирани върху бебета, които са родени прекалено рано – преди 32-ра седмица на бременността.

Ченг твърди, че преди осем, девет години, бебетата, които са били родени в 34-та седмица и след това, не са изследвани, поради факта, че не са показвали причини за тревога след раждането си.

„Смяташе се, че бебетата са минали през един и същ цикъл на развитие с тези, родени на термин и съответно не са били проследявани напълно.“ – обяснява Ченг.

Изследователите откриват, че при бебета, родени между 32 и 37 седмица, е по-вероятно да се проявят когнитивни затруднения и забавяне в развитието си. При друго, по-ранно проучване, осъществено от австралийски учени, са анализирани данни, получени от анкетиране на родители на недоносени и на деца, родени на термин, както и чрез използването на резултати от училищни тестове.

„Разликата в нашето проучване е, че ние проследяваме децата от раждането им, след което ги подлагаме на клинични тестове, без да разчитаме на въпросници, които често могат да бъдат подвеждащи или повлияни от предубеждения.“

Като част от дългосрочното проучване на болницата, изследователите наблюдават 402 деца, като половината от тях са родени в термин – в 37-ма седмица или по-късно, а останалите – между 32-ра и 36-а седмица.

Децата са изследвани при навършване на 2 години, а родените преждевременно – спрямо коригираната си възраст, за да се избегне всякаква разлика, която би могла да възникне вследствие на недостатъчно мозъчно развитие.

В сравнение с родените в термин, децата, родени между 32-ра и 36-а седмица, са три пъти по-склонни към забавяне в развитието на говора и моторните умения, два пъти по-податливи към забавяне в развитието на когнитивните способности (изпълнение на задачи, следване на инструкции и др.) и са по-податливи към трудности в психосоциалната сфера.

„Разликата между двете групи беше клинично значима“ , отбелязва Ченг. Откритията са публикувани в журнала на Американската медицинска асоциация по педиатрия.,Ченг споделя, че не всички преждевременно родени бебета изпитват тези проблеми. В Австралия всяка година преждевременно (между 32 и 36 г.с.) се раждат около 21 000 бебета, което прави резултатите от тези проучвания значими за подкрепата на развитието на не малък брой деца.

„Това не трябва да плаши родителите на недоносени бебета. Понякога има важни медицински причини, поради които бебето трябва да се роди по-рано. Но специалистите трябва да взимат под внимание, че ако едно бебе е родено преждевременно, то това може да бъде съпътствано от забавяне в развитието.“

Според Ченг, ако родителите на недоносени деца имат опасения за развитието им, е най-добре да се обърнат към лекар или специалист по детско развитие, за да получат консултация и ранна интервенция, насочени към затрудненията в говора и двигателното развитие.

В допълнение, учените изследват с ядрено-магнитен резонанс недоносените бебета на датата на термина им и при навършване на две години, за да преценят тяхното физическо здраве, когнитивното и поведенческо развитите. По-този начин се стремят да определят кои от недоносените деца са в риск от забавяне в развитието си, за да бъдат наблюдавани и навременно подкрепени.

Ченг споделя, че се надява учените да получат достатъчно финансиране, за да направят повторна оценка на децата, когато навършат 8 години, за да преценят дали забавянето в развитието продължава, дали са възникнали нови затруднения, или миналите са били успешно коригирани. Президентът на Австралийската медицинска асоциация д-р Майкъл Ганън описва изследването като жизненоважно. Той споделя, че често преждевременното раждане е наложително, поради тежки медицински усложнения като прееклампсия, която подлага и майката и детето на риск. Въпреки това, има случаи когато бебето е родено преждевременно заради леки медицински причини, което е неоправдано и съпроводено с дългосрочни рискове.

„Такива проучвания трябва да образоват родителите за причината, поради която много специалисти смятат, че не е безопасно бебето да бъде родено между 36 и 37-мата седмица, заради фактори, свързани с майките“, казва Ганън.

„В този ред на мисли, лекарите не се опитват да бъдат строги или зли, те се опитват да вземат всички рискове под внимание, когато се налага едно дете да бъде родено преждевременно“.