Диспраксия

Диспраксия

Моторно планиране, контрол и координация са три взаимосвързани термина, които описват какво се случва в телата на вашите деца, а и на вас самите, по отношение на движението. Всичко, от махането с ръка, до по-сложни серии от събития, изисква планиране, контрол и координация. Всички те са вътрешно свързани и значими.

Трудността при моторното планиране е известна като диспраксия. Децата с това състояние имат нормален капацитет от сила и мускули, но изпитват трудност при планирането и координирането, нужни, за да ги използват. Често създават впечатление на тромави, непохватни или неориентирани в пространството, а посланието, което получават е, че “не внимават достатъчно”.

В действителност, те може и да се стараят изключително много, но диспраксичната симптоматика създава погрешно впечатление у околните. Ето защо е важно да потърсим консултация и подкрепа достатъчно рано и преди детето да е формирало трайно негативно възприемане за себе си.

Какви са симптомите на диспраксия?

Диспраксията засяга някои деца по-сериозно от други. Признаците, които може да забележите, също могат да бъдат различни, докато детето ви расте. Като цяло, симптомите са налице още в началото на живота. Бебетата могат да бъдат необичайно раздразнителни и да изпитват затруднения при хранене. Те могат да са бавни, при постигане на важните етапи от развитието, като преобръщане или ходене. Ще споменем някои често срещани симптоми за различните възрастови групи. Може да са налице някои или всички от изброените симптоми.

Предупредителни знаци при малки деца:

 • То се цапа докато се храни, предпочита да яде с пръсти, а не с вилица или лъжица
 • Не е в състояние или изпитва затруднения да кара триколка или да играе с топка
 • По-бавно се научава да използва самостоятелно тоалетна
 • Избягва да играе с конструктори и пъзели
 • Не говори както децата на същата възраст и може да не изрече нито дума до 3-годишна възраст

Предупредителни знаци при деца в предучилищно или начално училище:

 • Често се блъска в хора и предмети
 • Изпитва затруднение да се научи да скача
 • Бавно се развива доминирането на лява или дясна ръка
 • Често изпуска предмети или изпитва затруднение при задържането им
 • Има проблем със захващането на моливи, писане или рисуване
 • Има трудности при работа с копчета, закопчалки и ципове
 • Говори бавно или не изговаря думите напълно
 • Има проблем да говори с правилната скорост, сила на звука и тембър
 • Затруднява се да играе и да взаимодейства с други деца

Предупредителни знаци при деца в основно училище:

 • Опитва се да избегне часовете по спорт
 • Отнема му много време, за да пише, поради затруднение при захващане на молив и при оформянето на букви
 • Има проблеми с придвижването на обекти от едно място на друго, например парчета на игралната дъска
 • Затруднява се с игри и дейности, които изискват координация на ръцете и очите
 • Има проблеми при спазването на инструкции и запомнянето им
 • Изпитва затруднение да стои дълго време поради слаб мускулен тонус

Предупредителни знаци при деца в гимназията:

 • Има проблеми със спорт, който включва скокове и колоездене
 • Склонно е към падане и удряне в предмети и хора
 • Може да говори непрекъснато и да повтаря едно и също нещо
 • Може да забравя или губи вещите си
 • Има проблеми при долавянето на невербални сигнали от другите
 • Кои умения са засегнати от диспраксията?

Един добър начин да започнете диагностичния процес е да започнете да наблюдавате детето си и да си отбелязвате какво виждате. За да бъде диагностицирано с диспраксия, вашето дете трябва да проявява симптомите най-малко шест месеца. Воденето на бележки може да ви помогне да покажете, че проблемното поведение на вашето дете е в ход и пречи на ежедневните му задачи. Това може да помогне диагнозата да се постави малко по-бързо. Няма конкретен тест за определяне дали детето ви има диспраксия. Обикновено специалистът изследва вашето дете, за да изключи други неврологични състояния. След това детето ви може да бъде насочено към друг професионалист. Това може да бъде психолог или професионален терапевт. Специалистът ще ви интервюира за това, което сте наблюдавали, ще провери силата, мускулния тонус и координацията на детето ви. Специалистът също ще тества способността на детето да изпълнява физически задачи, като например хвърляне на топка.

За да бъде поставена диагнозата „диспраксия“, специалистът трябва да направи четири основни констатации:

 • Моторните умения изостават от това, което се очаква за възрастта на детето
 • Тези затруднения пречат на ежедневния живот на детето или на академичните постижения
 • Слабостите в моторните умения не се дължат на друго неврологично състояние, като церебрална парализа
 • Симптомите са налице в началото на живота, въпреки че състоянието обикновено не се диагностицира преди 5-годишна възраст

Тези материали не могат да предоставят диагноза или лечение. Ако имате съмнения и въпроси, свързани със затруднения в детското развитие, свържете се с професионалист, който може да оцени състоянието на Вашето дете. Запишете своя час на телефон 0887 54 54 46 или от формата по-долу.


  Полезни връзки:

  Диспраксия – как да я разпознаем?

  Диспраксията може да бъде сериозно нарушение – какво трябва да знаем за нея

  Диспраксия – координационни нарушения на развитието

  Моторно планиране, контрол и координация

  8 незаменими вещи, улесняващи живота на хората с диспраксия

  Синът ми има диспраксия: нерядко състояние, което остава неразбрано