Достъп до информация

Достъп до информация

Правото на достъп до актуална и научно достоверна информация е основно човешко право, а информираността е необходимо условие за реализирането на отговорен и автономен избор. Ето защо една от ключовите посоки на работа на Фондация “Нашите недоносени деца” е свързана с повишаването на обществената информираност и достъпа до ценно знание по въпроси, свързани с преждевременното раждане, грижата за оптималното развитие на бебетата и малките деца и подкрепата на техните семейства. Също толкова значима линия на предоставяне на информационна подкрепа, се отнася до разпространението на данни от научно-приложни и други международни и световни изследвания, които да обогатят професионалната експертиза на специалисти от областта на медицината, науката, помагащите професии и застъпничеството в България. 

От създаването си, Фондация “Нашите недоносени деца” е автор на множество информационни материали за родители и специалисти, като с най-широка популярност сред тях могат да бъдат отличени наръчниците “Всичко за недоносените бебета” и “Спасителна прегръдка за недоносените бебета”. 

Фондацията е автор и на редица национални проучвания с висока социална и здравна значимост, свързани с организацията на медицинските грижи за недоносени бебета и новородени с влошено здравословно състояние; политиките на грижа и социално-здравна подкрепа и актуалните потребности на децата и семействата в страната.