абдуктор

Отвеждач, най-често мускул-отвеждач, който изнася част от тялото встрани от средната му линия