аденопатия

отклонение в структурата на лимфните възли в тялото, могат да се засегнат тяхната големина, форма, плътност или структура