акроцефалия

вродена аномалия на черепа, при която главата придобива конична форма, с продълговат череп и изпъкнало чело