анабиоза

временно и обратимо, почти пълно прекратяване на жизнените процеси на организма