анастомоза

естествена или изкуствено създадена връзка между два кръвоносни или лимфни съда, два нерва, два кухи вътрешни органа