асат и алат

ензими, които се намират главно в черния дроб, сърцето и в по-малка степен в мускулите. Използват се като маркер за чернодробно увреждане; нарушения в чернодробната функция или в мускулите са свързани с повишение в стойностите на този ензим в кръвта поради освобождаването му от тъканите – чернодробни заболявания, миокарден инфаркт, мускулни травми.