бабински

рефлекс на дорзална флексия на палеца на крака и разперване на останалите четири пръста при одраскване по външната плантарна повърхност на ходилото с игла. Наблюдава се при увреждане на пирамидния път. Среща се нормално при деца под 2 годишна възраст.