бактерия

микроорганизми с прокариотна структура. По форма биват: коки, пръчици, спираловидни.