базофилия

повишаване на базофилните левкоцити в кръвта; избирателната способност на клетки и тъкани да се багрят с основни бои