борборигми

къркорене в корема поради наличие на газове и течност в червата