бронхиална астма

често срещана хронична възпалителна болест, която се харктеризира с повтарящи се симптоми от страна на дихателната система (кашлица, задух, свирене в гърдите), в резултат на стесняване (обструкция) на дихателните пътища