цекум

сляпо черво – началната част на дебелото черво. Представлява сляпо завършваща торба, към която е придаден апендикса.