церебелум

малък мозък – разполага се в задната част на черепната кухина, зад моста и продълговатия мозък