циклоплегия

парализа на цилиарния мускул, при което настъпва загуба на акомодацията