дегенерация

промяна в структурата на клетки, тъкани и органи, при което тяхната жизнеспособност се понижава