дислалия

разстройство на говора – неправилно произнасяне или заменяне на един звук или група звукове с други