дистония

състояние на ненормален (понижен или повишен) тонус на мускули, съдове или тъкани