дизартрия

затруднен говор – нарушава се произнасянето на звуковете. Дължи се на огнищни увреди на централната или на периферната нервна система.