електроенцефалография

изследване, при което се записва електрическата активност на мозъка.