енцефалон

главен мозък, разполага се в черепната кухина. Състои се от: продълговат мозък, мост, малък мозък, среден мозък, междинен мозък и краен мозък.