ендотел

слой от плоски епителни клетки, който постила вътрешната повърхност на кръвоносните и лимфните съдове