етиологично

Етиология

1. В медицината – наука за причините за възникване на болестите.
2. Във философията – наука за причинността.