флатуленция

наличие на повишено количество газове в стомаха или червата; изпускане на газове