форцепс

акушерски щипци – хирургичен инструмент за хващане на главата и изтегляне на детето при затруднено раждане