фремитус

гласен фремитус – вибрации, които се усещат при поставяне на ръката върху гръдния кош на пациента, докато той говори