гастродуоденостомия

оперативно създаване на ново съединение (анастомоза) между стомаха и дуоденума