генерализирани клонично-тонични гърчове

разпространен по цялото тяло или организъм