глюкозурия

отделяне на глюкоза в урината поради повишаване на кръвната захар и превишаване на бъбречния праг за глюкоза