хемолитична болест

Хемолитична анемия е състояние, при което няма достатъчно червени кръвни клетки (еритроцити) в кръвта, и се получава, когато в кръвта настъпи хемолиза (процес на разрушаване на еритроцитите), дължаща се на различни причини.