хеморагия

кръвотечение – излизането на кръв от кръвоносните съдове при нарушаване целостта на стените им.