хидроцефалия

думата „hydrocephalus” произлиза от гръцки и се състои от две думи – „hydros”, което означава вода и „cephalus”- глава. Някога това състояние е било нарично „вода в мозъка”. Хидроцефалията представлява състояние, причинено от акумулиране на абнормно голямо количество церебро–спинална течност (cerebrospinal fluid- CSF) в черепа.