хиперекстензия

разгъване (екстензия) в дадена ставата, но над нормалната граница.