хиперестезия

повишена чувствителност към различни видове дразнения, напр. допир, болка и др.